Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 18/01/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες για το ταμπλώ
Φωτογραφικό Υλικό

Τ. Πεζίρκιανίδης, Δ. Κολοβός, Γ. Μπαλαούρα

Δ. Κολοβός, Β. Σπυρόπουλος