Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Πρεμιέρα
Θεσσαλονίκη, 20/01/2012
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Τ. Πεζιρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα

Τ. Πεζιρκιανίδης

Δ. Κολοβός, Β. Σπυρόπουλος

Τ. Πεζιρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα