Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Παρασκήνια
Θεσσαλονίκη, 20/01/2012
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφία από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Άννα Σταυρακοπούλου, Θ. Τρικούκης, Γ. Αρμένης