Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Παράσταση
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 20/01/2012
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφία από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Σακατζής, Τ. Πεζιρκιανίδης