Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Παρασκήνια
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 20/01/2012
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Θ. Τρικούκης, Αννα Σταυρακοπούλου, Γ. Αρμένης, Γ. Μπαλαούρα, Β. Σπυρόπουλος, Δ. Κολοβός, Τ. Πεζιρκιανίδης, Στρ. Κουτράκης, Δ. Σακατζής

Γ. Μπαλαούρα, Φ. Μπαξεβάνη