Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 18/01/2012
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Μπαλαούρα

Τ. Πεζίρκιανίδης

Γ. Μπαλαούρα, Τ. Πεζιρκιανίδης

Β. Σπυρόπουλος

Β. Σπυρόπουλος

Δ. Κολοβός

Δ. Κολοβός