Τρομπόνι

Φωτογραφίες

Τρομπόνι
Φωτογραφικό υλικό
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Τ. Πεζίρκιανίδης

Δ. Κολοβός, Τ. Πεζιρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα, Β. Σπυρόπουλος

Τ. Πεζίρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα

Τ. Πεζίρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα

Τ. Πεζίρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα

Δ. Κολοβός, Τ. Πεζιρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα, Β. Σπυρόπουλος

Τ. Πεζιρκιανίδης

Δ. Κολοβός, Τ. Πεζιρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα, Β. Σπυρόπουλος

Τ. Πεζίρκιανίδης, Γ. Μπαλαούρα