Τρομπόνι

Κείμενα

Τρομπόνι
Κείμενο οδηγού σκηνής
Δράμα σε 3 πράξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο του οδηγού σκηνής. Σημειώσεις παράλληλα με το κείμενο. Αναλυτική περιγραφή του σκηνικού του έργου. Αναλυτικές σκηνικές οδηγίες παράλληλα με το έργο.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Ποντίκας, Μάριος - Συγγραφέας
Θεσσαλονίκη, 2012
Αριθμός Σελίδων: 46
Φωτογραφικό Υλικό

Πράξη Α

Πράξη Β

σελίδα 42

σελίδα 46