Τρομπόνι

Κείμενα

Τρομπόνι
Κείμενο
Δράμα σε 3 πράξεις
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο χωρίς σημειώσεις. Λίστα με τους ρόλους του έργου. Αναλυτική περιγραφή του σκηνικού του έργου. Αναλυτικές σκηνικές οδηγίες παράλληλα με το έργο.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Ποντίκας, Μάριος - Συγγραφέας
Θεσσαλονίκη, 2012
Αριθμός Σελίδων: 28 (104-155)
Φωτογραφικό Υλικό

Αρχή του έργου