Τρομπόνι

Κείμενα

Τρομπόνι
Κείμενο τεχνικού ήχου
Τρεις πράξεις
Το κείμενο της παράσταση με σημειώσεις για τον ήχο και το βίντεο

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ
. Ποντίκας, Μάριος - Συγγραφέας
Θεσσαλονίκη, 2012
Αριθμός Σελίδων: 46
Φωτογραφικό Υλικό

Αρχή του έργου

Σημειώσεις ηχολύπτη