Ο Ιάκωβος και ο αφέντης του

Δημοσιεύματα Τύπου

Ο Ιάκωβος και ο αφέντης του
'Ο Ιάκωβος και ο αφέντης'
Μεσημβρινή, 19/03/1982

. Βαροπούλου, Ελένη - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό