Ο Ιάκωβος και ο αφέντης του

Δημοσιεύματα Τύπου

Ο Ιάκωβος και ο αφέντης του
'Ο Ιάκωβος και ο αφέντης'
Επαρχιακός Τύπος, 03/03/1982

Στήλη 'Θρακικοί Αντίλαλοι'

. Θρύλος, Θράκης - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό