Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 13/07/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες για το ταμπλώ
Φωτογραφικό Υλικό

Λ. Λαμπράκη, Αλ. Σακελλαροπούλου, Χορός

Λ. Λαμπράκη, Χορός

Χορός

Χορός

Αλ. Σακελλαροπούλου

Αλ. Σακελλαροπούλου

Ν. Ψαρράς

Ν. Ψαρράς

Ν. Ψαρράς

Ν. Ψαρράς, Μ. Καραμήτρη

Γ. Μαλλούχος

Γ. Μαλλούχος

Σ. Λάππου

Λ. Λαμπράκη

Λ. Λαμπράκη, Αλ. Σακελλαροπούλου

Τ. Κουλίεβα

Τ. Κουλίεβα

Γ. Καλατζόπουλος

Λ. Γεωργακόπουλος, Χορός

Λ. Γεωργακόπουλος, Χορός

Φ. Μπαξεβάνη

Γ. Αρμένης

Γ. Αρμένης, Φ. Μπαξεβάνη

Γ. Αρμένης, Φ. Μπαξεβάνη

Σρ. Στυλιανού, Χορός

Εύη Σαρμή, Χορός

Λ. Λαμπράκη, Αλ. Σακελλαροπούλου, Χορός

Χορός

Αλ. Σακελλαροπούλου

Χορός

Λ. Γεωργακόπουλος, Χορός

Χορός

Μ. Καραμήτρη, Ν. Ψαρράς

Γ. Μαλλούχος

Αλ. Σακελλαροπούλου

Χορός

Σπ. Βασίλης

Γ. Καλατζόπουλος

Αντ. Φρυδά

Γ. Αρμένης, Χορός

Δ. Κολοβός

Λ. Λαμπράκη, Χορός

Φ. Μπαξεβάνη, Ι. Αϊβάζογλου

Εύη Σαρμή, Π. Αργυριάδης, Χορός

Σ. Λάππου

Κ. Σαντάς

Φ. Μπαξεβάνη