Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 13/07/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες για το ταμπλώ
Φωτογραφικό Υλικό

Χορός

Χορός

Γ. Αρμένης

Γ. Αρμένης

Λ. Γεωργακόπουλος

Γ. Αρμένης

Χορός

Ορχήστρα

Ορχήστρα

Σ. Λαππού, Χορός