Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Παρασκήνια
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 14/07/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Ρήγας, Σ. Χατζάκης, Λ. Μενδώνη, Θ. Τρικούκης, Γρ. Καραντινάκης

Θ. Τρικούκης, Γ. Αρμένης, Λ. Μενδώνη

Σ. Χατζάκης, Σπ. Πέγκας

Ν. Ψαρράς, Λ. Μενδώνη, Σ. Χατζάκης, Θ. Τρικούκης