Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 27/06/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Λ. Γεωργακόπουλος, Γ. Αρμένης

Χορός

Γ. Αρμένης

Μ. Καραμήτρη