Μικρά Διονύσια

Κείμενα

Μικρά Διονύσια
Κείμενο τεχνικού φωτισμών
Δράμα σε 25 σκηνές
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο του τεχνικού φωτισμών. Φωτιστικές ατάκες παράλληλα με το κείμενο. Λίστα με τα πρόσωπα του δράματος.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύλληψη
. Μύρης, Κ.Χ. - Μετάφραση
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύνθεση
Θεσσαλονίκη, 2011
Αριθμός Σελίδων: 40
Φωτογραφικό Υλικό

Μικρά Διονύσια

σημειώσεις συντελεστή

σελίδα από το κείμενο

σελίδα από το κείμενο