Μικρά Διονύσια

Κείμενα

Μικρά Διονύσια
Αρχείο Word
Κ.Θ.Β.Ε. - 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο της παράσταση με λίγες σκηνικές οδηγίες

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύλληψη
. Μύρης, Κ.Χ. - Μετάφραση
. Μύρης, Κ.Χ. - Σύνθεση
Θεσσαλονίκη, 2011
Αριθμός Σελίδων: 42
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο

Πρόσωπα

Έναρξη

σελ. 4