Μικρά Διονύσια

Προγράμματα

Μικρά Διονύσια
50 χρόνια ΚΘΒΕ. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Ανοιχτό Θέατρο Συκεών.

Εικαστικό παράστασης, συντελεστές, διανομή, χορηγοί.

Συντελεστές
. togetherdesign.gr - Σχεδιασμός
Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Διανέμεται δωρεάν
Φωτογραφικό Υλικό

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου (Α' όψη)

Ανοιχρό Θέατρο Συκεών (Α' όψη)

Πίσω όψη