Ο κήπος του προφήτη

Δημοσιεύματα Τύπου

Γενικά Δημοσιεύματα
«Γέφυρα» Ισραήλ και Θεσσαλονίκης
Η Καθημερινή, 08/02/2011

Επίσκεψη στο Tελ Aβίβ του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, για θέματα συνεργασίας

...Tέλος, το Kρατικό Θέατρο Bορείου Eλλάδος θα παρουσιάσει το έργο Sacred Wedding σε συνεργασία με τέσσερις Iσραηλινούς χορευτές και το έργο Dybbuk, που είναι η εβραϊκή εκδοχή του «Pωμαίος και Iουλιέτα»...

Φωτογραφικό Υλικό