Πλούτος

Δημοσιεύματα Τύπου

Πλούτος
'Εκάβη' στην Θάσο 'Πλούτος' στους Φιλίππους
Ταχυδρόμος Καβάλας, 25/07/1981

Παραστάσεις στο φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου - ανάλυση

. Λαλένης, Χαράλαμπος - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό