Πλούτος

Δημοσιεύματα Τύπου

Πλούτος
Ο 'Πλούτος' του Αριστοφάνη στο Φεστιβάλ
Πρωινή Καβάλας, 22/07/1981

Αφορά παραστάσεις στο φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου - αναλυτικό σημείωμα

Φωτογραφικό Υλικό