ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: P.I.G.S.

Φωτογραφίες

ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: P.I.G.S.
Φωτογραφικό υλικό
Βασιλικό Θέατρο, 04/03/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι

ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι

Ορ. Χαλκιάς, Χρ. Στυλιανού, Χρ. Παπαδημητρίου, Θ. Φερετζέλης, Χρ. Ζαφειριάδου, Τ. Ροδοβίτης, Δ. Μορφακίδης, Ευ. Σαρμή, Χρ. Τουμανίδου, Π. Αργυριάδης, Δ. Αδαμαντίδης

Ορ. Χαλκιάς, Θ. Φερετζέλης, Π. Αργυριάδης, Δ. Αδαμαντίδης, Χρ. Παπαδημητρίου, Ευ. Σαρμή, Τ. Ροδοβίτης, Χρ. Στυλιανού, Χρ. Τουμανίδου, Δ. Μορφακίδης, Χρ. Ζαφειριάδου

Τ. Ροδοβίτης, Δ. Αδαμαντίδης, Ορ. Χαλκιάς, Χρ. Στυλιανού, Χρ. Παπαδημητρίου, Π. Αργυριάδης, Ευ. Σαρμή, Δ. Μορφακίδης, Χρ. Τουμανίδου, Χρ. Ζαφειριάδου, Θ. Φερετζέλης

ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι

Π. Αργυριάδης, Ορ. Χαλκιάς, Ευ. Σαρμή, Δ. Αδαμαντίδης, Τ. Ροδοβίτης, Χρ. Τουμανίδου, Χρ. Ζαφειριάδου, Θ. Φερετζέλης, Χρ. Στυλιανού, Δ. Μορφανίδης, Χρ. Παπαδημητρίου