Ιστορίες για αρκούδες

Φωτογραφίες

Η αρκούδα
Παράσταση
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - νέο ΥΠΕΡΩΟ, Νοέμβριος 2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Αλ. Ζαφειριάδης

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Τ. Πανταζής

Αλ. Ζαφειριάδης, Τ. Πανταζής

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Μ. Χατζηιωάννου

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Αλ. Ζαφειριάδης, Τ. Πανταζής