Ιστορίες για αρκούδες

Φωτογραφίες

Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού
Παράσταση
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - νέο ΥΠΕΡΩΟ, Νοέμβριος 2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Τ. Πανταζής

Τ. Πανταζής

Τ. Πανταζής