Ιστορίες για αρκούδες

Φωτογραφίες

Πρόταση γάμου
Παράσταση
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - νέο ΥΠΕΡΩΟ, Νοέμβριος 2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Τ. Πανταζής

Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Χατζηιωάννου

Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Χατζηιωάννου

Αλ. Ζαφειριάδης

Αλ. Ζαφειριάδης, Τ. Πανταζής

Αλ. Ζαφειριάδης

Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Χατζηιωάννου

Τ. Πανταζής, Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης

Μ. Χατζηιωάννου

Μ. Χατζηιωάννου