Ιστορίες για αρκούδες

Φωτογραφίες

Ιστορίες για αρκούδες/ Υπάρχει και φιλότιμο
Συνέντευξη τύπου
Θεσσαλονίκη, Ντορέ-Ζύθος, 02/03/2011
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κ. Σαντάς, Γ. Κιουρτσίδης, Θ. Τρικούκης, Σ. Χατζάκης, Γ. Καλατζόπουλος, Τ. Πανταζής

Θ. Τρικούκης, Σ. Χατζάκης

Ιφ. Δεληγιαννίδη, Κ. Σαντάς, Γ. Κιουρτσίδης, Θ. Τρικούκης, Σ. Χατζάκης, Γ. Καλατζόπουλος, Τ. Πανταζής