Ιστορίες για αρκούδες

Φωτογραφίες

Ιστορίες για αρκούδες
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 21/02/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής, Αλ. Ζαφειριάδης

Τ. Πανταζής, Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης

Τ. Πανταζής, Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης

Μ. Χατζηιωάννου

Τ. Πανταζής

Αλ. Ζαφειριάδης

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής, Αλ. Ζαφειριάδης

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής, Αλ. Ζαφειριάδης

Τ. Πανταζής, Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης

Τ. Πανταζής, Μ. Χατζηιωάννου

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Τ. Πανταζής, Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης

Αλ. Ζαφειριάδης, Τ. Πανταζής

Μ. Χατζηιωάννου, Τ. Πανταζής

Τ. Πανταζής, Αλ. Ζαφειριάδης

Τ. Πανταζής, Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης

Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης

Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Χατζηιωάννου

Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Χατζηιωάννου

Αλ. Ζαφειριάδης, Μ. Χατζηιωάννου

Μ. Χατζηιωάννου, Αλ. Ζαφειριάδης