Θέατρο ''Κατ' Οίκων''

Φωτογραφίες

Θέατρο ''Κατ' Οίκων''
Φωτογραφικό υλικό
Βασιλικό Θέατρο, 14/06/2010
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Παπιόπουλος, Μ. Τάντου, Α. Μπαχαρίδης, Σ. Τζαφέρης

Μ. Τάντου, Σ. Τζαφέρης, Δ. Παπιόπουλος, Α. Μπαχαρίδης