Ηλέκτρα

Φωτογραφίες

Ηλέκτρα
Πρεμιέρα
Βασιλικό Θέατρο, 27/10/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Κολοβός


Ανδρ. Τουντοπούλου

Άννη Τσολακίδου