Ηλέκτρα

Φωτογραφίες

Ηλέκτρα
Παράσταση
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 30/04/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Α. Τουντοπούλου, Ε. Δρίνη, Δ. Γαρούφας, Α. Τσολακίδου, Σ. Χατζάκης

Γ. Χριστιανάκης, Σ. Χατζάκης

Α. Κατσιναβάκη, Μ. Καραμήτρη, Γ. Καραντινάκης

Α. Τουντοπούλου, Δ. Γαρούφας, Γ. Καραντινάκης, Α. Τσολακίδου, Σ. Χατζάκης

Γ. Ρήγας, Γ. Καραντινάκης

Δ. Γαρούφας, Γ. Καραντινάκης, Σ. Χατζάκης