Ηλέκτρα

Φωτογραφίες

Ηλέκτρα
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 17/04/2010
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Α. Τουντοπούλου, Ε. Σαρμή

Γ. Χαρίσης

Μ. Καραμήτρη


Α. Τουντοπούλου

Α. Τουντοπούλου

Ε. Σαρμή, Η. Γωνιάδου, Γ. Χαρίσης, Γ. Καραμφίλης, Μ. Καραμήτρη

Χ. Παπαδημητρίου, Ε. Σαρμή, Μ. Καραμήτρη, Γ. Καραμφίλης, Α. Κατσιναβάκη

Γ. Χαρίσης

Γ. Καραμφίλης

Α. Τσολακίδου

Γ. Καραμφίλης, Ε. Σαρμή

Α. Τσολακίδου, Α. Κατσιναβάκη, Γ. Καραμφίλης

Α. Κατσιναβάκη

Γ. Κολοβός, Γ. Σφυρίδης

Γ. Κολοβός, Γ. Σφυρίδης

Α. Τσολακίδου, Μ. Καραμήτρη

Α. Τσολακίδου, Α. Κατσιναβάκη, Μ. Καραμήτρη

Α. Κατσιβανάκη

Α. Τσολακίδου

Α. Τσολακίδου, Γ. Κολοβός

Α. Τσολακίδου, Γ. Κολοβός

Γ. Κολοβός, Α. Τσολακίδου

Μ. Καραμήτρη, Ε. Σαρμή

Ε. Σαρμή, Α. Τσολακίδου, Μ. Καραμήτρη

Ε. Σαρμή, Α. Τσολακίδου

Μ. Καραμήτρη, Α. Τσολακίδου, Ε. Σαρμή

Ε. Σαρμή

Α. Τσολακίδου, Μ. Καραμήτρη

Α. Κατσιναβάκη

Η. Γωνιάδου, Χ. Παπαδημητρίου

Α. Τσολακίδου