Ηλέκτρα

Κείμενα

Ηλέκτρα
Κείμενο τεχνικού ήχου
Τραγωδία
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: Καρκαλίνης Βαγγέλης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το κείμενο του τεχνικού ήχου. Σημειώσεις παράλληλα με το κείμενο.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΘΒΕ (τηλ. 2315 200 256).
. Κοντογιάννη, Αμαλία - Επιλογή κειμένων
Θεσσαλονίκη, 2010
Αριθμός Σελίδων: 36
Φωτογραφικό Υλικό

Ηλέκτρα

σημειώσεις συντελεστή

σελίδα από το κείμενο

σελίδα από το κείμενο