Δάφνες και πικροδάφνες

Φωτογραφίες

Δάφνες και πικροδάφνες
Παράσταση
Βασιλικό Θέατρο, 22/10/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την πρεμιέρα στο Βασιλικό Θέατρο
Φωτογραφικό Υλικό

Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαληνός, Τ. Πανταζής, Σπ. Σαραφιανός

Θ. Κεραμίδας, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός

Ν. Μαγδαληνός, Σπ. Σαραφιανός, Θ. Κεραμίδας, Τ. Πανταζής

Σπ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός