Δάφνες και πικροδάφνες

Φωτογραφίες

Δάφνες και πικροδάφνες
Παρασκήνια
Βασιλικό Θέατρο, 22/10/2010
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Οι ηθοποιοί της παράστασης με τον σκηνοθέτη Γιώργο Κιουρτσίδη
Φωτογραφικό Υλικό

Ν. Μαγδαληνός, Θ. Κεραμίδας, Γ. Κιουρτσίδης, Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής