Δάφνες και πικροδάφνες

Φωτογραφίες

Δάφνες και πικροδάφνες
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Ορμένιο Έβρου, Φεβρουάριος 2010
. Χρυσοστόμου, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός, Θ. Κεραμίδας

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαληνός

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαληνός

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαληνός

Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαλινός, Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής