Δάφνες και πικροδάφνες

Μακέτες

Δάφνες και πικροδάφνες (2010)
το σκηνικό
Τρισδιάστατη μακέτα
Φωτογραφικό Υλικό

Η μακέτα

Δεξιά όψη