Δάφνες και πικροδάφνες

Αφίσες

Δάφνες και πικροδάφνες
2010-2011. Βασιλικό Θέατρο.
Συντελεστές
. γραμμή - Σχεδιασμός
Εκδότης: Κ.Θ.Β.Ε.
Διαστάσεις:48x34 cm
Πωλείται, 2 €
Φωτογραφικό Υλικό