Δάφνες και πικροδάφνες

Αφίσες

Δάφνες και πικροδάφνες
2009-2010. Κλιμάκιο Μακεδονίας-Θράκης.
Συντελεστές
. γραμμή - Σχεδιασμός
Εκδότης: Κ.Θ.Β.Ε.
Πωλείται, 2 €
Φωτογραφικό Υλικό

Η αφίσα χωρίς τη φάσα