Ο Υμπύ Βασιλιάς

Φωτογραφίες

O Υμπύ Βασιλιάς
Συνέντευξη τύπου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 25/11/2009
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Γαρούφας, Αλ. Βουτυρά, Σ. Χατζάκης, Γ. Παρασκευόπουλος

Σ. Χατζάκης

Δ. Γαρούφας

Γ. Παρασκευόπουλος