Ο Υμπύ Βασιλιάς

Φωτογραφίες

O Υμπύ Βασιλιάς
Πρεμιέρα
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 30/11/2009
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Σ. Σερέφας, Γ. Καραντινάκης, Ε. Κουρτίδου, Γ. Παρασκευόπουλος

Μ. Καραμήτρη, Ε. Θυμιοπούλου, Σ. Χατζάκης, Γ. Παρασκευόπουλος, Μ. Μπεκρή, Β. Μπακάκου

Π. Μυρόφτσαλης

Π. Μυρόφτσαλης, Σ. Χατζάκης, Δ. Γκουτζαμάνης, Β. Γαλάτης, Γ. Παρασκευόπουλος

Π. Μυρόφτσαλης, Δ. Γκουτζαμάνης, Γ. Παρασκευόπουλος, Β. Γαλάτης

Κ. Χατζησάββας, Α. Γκαγκάνης, Σ. Χατζάκης, Χ. Στυλιανού, Γ. Παρασκευόπουλος, Χ. Πίτσας

Γ. Παρασκευόπουλος, Σ. Χατζάκης, Σ. Σερέφας

Ε. Θυμιοπούλου