Ο Υμπύ Βασιλιάς

Φωτογραφίες

O Υμπύ Βασιλιάς
Δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 18/11/2009
. Κοιλαλούς, Δημήτρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Β. Γαλάτης, Χ. Στυλιανού, Δ. Γκουτζαμάνης

Α. Γκαγκάνης

Μ. Καραμήτρη, Α. Γκαγκάνης

Β. Γαλάτης, Δ. Γκουτζαμάνης, Π. Μυρόφτσαλης

Β. Γαλάτης, Χ. Πίτσας, Κ. Χατζησάββας

Α. Γκαγκάνης

Χ. Στυλιανού, Μ. Μπεκρή

Κ. Χατζησάββας

Χ. Πίτσας

Π. Μυρόφτσαλης, Χ. Στυλιανού

Α. Γκαγκάνης, Μ. Καραμήτρη

Χ. Στυλιανού, Μ. Μπεκρή

Χ. Στυλιανού

Χ. Στυλιανού

Μ. Μπεκρή, Χ. Στυλιανού

Β. Γαλάτης, Δ. Γκουτζαμάνης

Α. Γκαγκάνης

Μ. Καραμήτρη, Σ. Μπίλλιος

Σ. Μπίλλιος


Μ. Καραμήτρη, Σ. Μπίλλιος

Ε. Θυμιοπούλου, Β. Μπακάκου


Μ. Καραμήτρη

Μ. Μπεκρή, Π. Μυρόφτσαλης

Β. Γαλάτης, Π. Μυρόφτσαλης

Χ. Στυλιανού, Μ. Μπεκρή

Χ. Πίτσας, Α. Γκαγκάνης