Ο βυσσινόκηπος

Φωτογραφίες

Ο βυσσινόκηπος
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
. Ιορδανίδης, Σωκράτης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό