Στέλλα Βιολάντη

Δημοσιεύματα Τύπου

Στέλλα Βιολάντη
Ο Γρηγ. Ξενόπουλος για την πρώτη παράσταση της 'Στέλλας Βιολάντη'
Μακεδονική Ώρα, 21/03/1966

Απόσπασμα από τα Άπαντα του Ξενόπουλου

Φωτογραφικό Υλικό