Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία

Φωτογραφίες

Βικτόρ ή Τα παιδιά στην εξουσία
Γενικές δοκιμές
Αθήνα, Νοέμβριος 2003
. Μιχαηλίδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Κατρανίδης

Γ. Τσιτσόπουλος, Δ. Γιαννόπουλος, Δ. Κατρανίδης, Αφρ. Γρηγοριάδου, Ηλ. Λογοθέτης, Ελ. Κρίτα

Δ. Κατρανίδης, Αφρ. Γρογοριάδου

Δ. Κατρανίδης, Ηλ. Λογοθέτης

Δ. Κατρανίδης, Αφρ. Γρογοριάδου

Δ. Κατρανίδης, Λ. ΜαρκάκηΗλ. Λογοθέτης, Δ. Κατρανίδης, Αφρ. Γρηγοριάδου

Δ. Κατρανίδης

Δ. Κατρανίδης, Αφρ. Γρογοριάδου

Δ. Κατρανίδης, Αφρ. Γρογοριάδου

Δ. Κατρανίδης, Γ. Στριφτάρης

Δ. Γιαννόπουλος

Λ. Μαρκάκη

Ηλ. Λογοθέτης

Ηλ. Λογοθέτης

Αφρ. Γρογοριάδου

Λ. Μαρκάκη, Δ. Κατρανίδης

Δ. Κατρανίδης, Αφρ. Γρογοριάδου