Χορηγίες


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΚΘΒΕ
Ο πολιτιστικός τομέας απαιτεί πάνω απ’ όλα δημιουργικές πολιτικές. Στο νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εν γένει πολιτισμικό τοπίο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις νέες προκλήσεις της παρούσας συνθήκης. Σεβόμενο την πλούσια ιστορική του παρακαταθήκη, επιχειρεί να αναπροσδιορίσει και να ανασυγκροτήσει την πολιτιστική του στρατηγική. Κεντρικός μας στόχος: ένα μοντέλο αναπτυξιακής προσέγγισης της καλλιτεχνικής παραγωγής και βιώσιμης ενίσχυσης της δημιουργικότητας. Κίνητρό μας: η διαμόρφωση μιας σύγχρονης οπτικής, με άξονα την αξιοποίηση της εξωστρεφούς διάθεσης, της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Καθετί καινούργιο, όμως, δεν προκύπτει τυχαία χρειάζεται πρακτικές ικανότητες για την ανάπτυξη των ιδεών σε δημιουργικά προγράμματα, σε εγχειρήματα καινοτομίας. Προϋποθέτει τη συγκρότηση ενός κοινού τόπου πολιτιστικής συνεργασίας, ενός ομαδικού πεδίου δράσεων, ανταλλαγής ιδεών και έντονης κινητικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων, που θα βασίζονται στην αμοιβαία επωφελή συνέργεια και συμμετοχή. Στο εν λόγω πλαίσιο, η πολιτιστική διαδικασία, ως αναγκαία παράμετρος της οικονομικής ανάπτυξης, συναντάται με τους όρους της ευελιξίας, της διεπιστημονικότητας και της επιχειρηματικότητας. Η τελευταία, ως κρίσιμος παράγοντας, δύναται να υποστηρίξει και να αναδείξει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της πολιτιστικής δραστηριότητας. Υπό αυτό το πρίσμα αλληλοστήριξης, επενδύουμε στη συλλογική προσπάθεια. Προς τούτο χρειαζόμαστε τη συνδρομή σας. Γιατί ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγική επένδυση.
Άρης Στυλιανού
Πρόεδρος ΔΣ ΚΘΒΕ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΘΒΕ
Το Θέατρο εκπαιδεύει, διδάσκει, ψυχαγωγεί, ομαδοποιεί, συγκινεί, προάγει, δημιουργεί, γεννά, προκαλεί, διεκδικεί, παραδειγματίζει, διαφωτίζει, ενσαρκώνει και ζει. Σε περιόδους που όλα «κοστολογούνται» και γίνονται «μετρήσιμα», οι άνθρωποι που υπηρετούν το ΚΘΒΕ καλούνται να αποδείξουν ότι κάποια ιδανικά είναι ανεκτίμητα. Σήμερα, το Θέατρό μας έχει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να στηρίξει και να στηριχθεί. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας, ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να θεωρήσει τον Πολιτισμό «πολυτέλεια». Οφείλουμε να κρατήσουμε το παράθυρο ανοιχτό στο όνειρο και στο πάθος. Σκοπός μας η εμψύχωση και η ενθάρρυνση του ανθρώπου. Της κινητήριας δύναμης στον κύκλο της ζωής. Στο πλαίσιο του μάρκετινγκ, η στρατηγική είναι συγκεκριμένη και βασίζεται στο να «δημιουργεί ανάγκες», στο όνομα του καταναλωτισμού. Στην περίοδο που διανύουμε, πιστεύω ότι το μάρκετινγκ πρέπει να «εξυπηρετεί ανάγκες». Καλώ όλους τους φορείς και επιχειρηματικούς κύκλους να απλώσουμε τα χέρια και να δημιουργήσουμε μια «αλυσίδα εξυπηρέτησης αναγκών» που θα θέτει βάσεις και στόχους με διάρκεια μέσα στον χρόνο. Ευελπιστούμε να γίνετε αρωγοί σε μια προσπάθεια, που δεν θα υπάρχει «ζυγαριά», παρά μόνο ένας κοινός στόχος. Με έργα και δράσεις να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος οφείλει να έχει λόγο στην Παιδεία μας κι έχει να επιτελέσει ένα τιτάνιο έργο. Όχι μόνο του! Μαζί σας!
Γιάννης Αναστασάκης
Καλλιτεχνικός Δ/ντης ΚΘΒΕ

 

    


Το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλιτισμού.
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΘΒΕ


 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   

                          


 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΚΘΒΕ
 
 
  
  

 
ΧΟΡΗΓΟΣ 5ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGITAL NATIVES
 

 


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ


 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΘΒΕ


 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
        
   
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
 
 
 
SaveSave
 

Χορηγίες


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΚΘΒΕ
Ο πολιτιστικός τομέας απαιτεί πάνω απ’ όλα δημιουργικές πολιτικές. Στο νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και εν γένει πολιτισμικό τοπίο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις νέες προκλήσεις της παρούσας συνθήκης. Σεβόμενο την πλούσια ιστορική του παρακαταθήκη, επιχειρεί να αναπροσδιορίσει και να ανασυγκροτήσει την πολιτιστική του στρατηγική. Κεντρικός μας στόχος: ένα μοντέλο αναπτυξιακής προσέγγισης της καλλιτεχνικής παραγωγής και βιώσιμης ενίσχυσης της δημιουργικότητας. Κίνητρό μας: η διαμόρφωση μιας σύγχρονης οπτικής, με άξονα την αξιοποίηση της εξωστρεφούς διάθεσης, της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Καθετί καινούργιο, όμως, δεν προκύπτει τυχαία χρειάζεται πρακτικές ικανότητες για την ανάπτυξη των ιδεών σε δημιουργικά προγράμματα, σε εγχειρήματα καινοτομίας. Προϋποθέτει τη συγκρότηση ενός κοινού τόπου πολιτιστικής συνεργασίας, ενός ομαδικού πεδίου δράσεων, ανταλλαγής ιδεών και έντονης κινητικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων, που θα βασίζονται στην αμοιβαία επωφελή συνέργεια και συμμετοχή. Στο εν λόγω πλαίσιο, η πολιτιστική διαδικασία, ως αναγκαία παράμετρος της οικονομικής ανάπτυξης, συναντάται με τους όρους της ευελιξίας, της διεπιστημονικότητας και της επιχειρηματικότητας. Η τελευταία, ως κρίσιμος παράγοντας, δύναται να υποστηρίξει και να αναδείξει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της πολιτιστικής δραστηριότητας. Υπό αυτό το πρίσμα αλληλοστήριξης, επενδύουμε στη συλλογική προσπάθεια. Προς τούτο χρειαζόμαστε τη συνδρομή σας. Γιατί ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγική επένδυση.
Άρης Στυλιανού
Πρόεδρος ΔΣ ΚΘΒΕ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΘΒΕ
Το Θέατρο εκπαιδεύει, διδάσκει, ψυχαγωγεί, ομαδοποιεί, συγκινεί, προάγει, δημιουργεί, γεννά, προκαλεί, διεκδικεί, παραδειγματίζει, διαφωτίζει, ενσαρκώνει και ζει. Σε περιόδους που όλα «κοστολογούνται» και γίνονται «μετρήσιμα», οι άνθρωποι που υπηρετούν το ΚΘΒΕ καλούνται να αποδείξουν ότι κάποια ιδανικά είναι ανεκτίμητα. Σήμερα, το Θέατρό μας έχει περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να στηρίξει και να στηριχθεί. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας, ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να θεωρήσει τον Πολιτισμό «πολυτέλεια». Οφείλουμε να κρατήσουμε το παράθυρο ανοιχτό στο όνειρο και στο πάθος. Σκοπός μας η εμψύχωση και η ενθάρρυνση του ανθρώπου. Της κινητήριας δύναμης στον κύκλο της ζωής. Στο πλαίσιο του μάρκετινγκ, η στρατηγική είναι συγκεκριμένη και βασίζεται στο να «δημιουργεί ανάγκες», στο όνομα του καταναλωτισμού. Στην περίοδο που διανύουμε, πιστεύω ότι το μάρκετινγκ πρέπει να «εξυπηρετεί ανάγκες». Καλώ όλους τους φορείς και επιχειρηματικούς κύκλους να απλώσουμε τα χέρια και να δημιουργήσουμε μια «αλυσίδα εξυπηρέτησης αναγκών» που θα θέτει βάσεις και στόχους με διάρκεια μέσα στον χρόνο. Ευελπιστούμε να γίνετε αρωγοί σε μια προσπάθεια, που δεν θα υπάρχει «ζυγαριά», παρά μόνο ένας κοινός στόχος. Με έργα και δράσεις να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος οφείλει να έχει λόγο στην Παιδεία μας κι έχει να επιτελέσει ένα τιτάνιο έργο. Όχι μόνο του! Μαζί σας!
Γιάννης Αναστασάκης
Καλλιτεχνικός Δ/ντης ΚΘΒΕ

 

    


Το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλιτισμού.
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΘΒΕ


 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   

                          


 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΚΘΒΕ
 
 
  
  

 
ΧΟΡΗΓΟΣ 5ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGITAL NATIVES
 

 


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ


 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΘΒΕ


 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
        
   
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
 
 
 
SaveSave