Χορηγίες

 

    


Το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλιτισμού.
 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   

                          


 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΘΒΕ 2019-2020  


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΚΘΒΕ

 
  
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

 
 


ΧΟΡΗΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΘΒΕΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGITAL NATIVES
 

 


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
 
 


ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
        
     
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
 
 
 
SaveSave
 

Χορηγίες

 

    


Το Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλιτισμού.
 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   

                          


 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΘΒΕ 2019-2020  


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΚΘΒΕ

 
  
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

 
 


ΧΟΡΗΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΘΒΕΧΟΡΗΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 
 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIGITAL NATIVES
 

 


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
 
 


ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
        
     
 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
 
 
 
SaveSave