Performances

With Power from Kifissia
Text
. Dimitris Kehaidis - Playwright
. Eleni Haviara - Playwright
Thessaloniki, 2014

Return