Πληροφορίες και Όροι Συμμετοχής


ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Μονή Λαζαριστών
Κολοκοτρώνη 25-27 & Θράκης
564 30 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 589.104, 2310 589.110

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
 
Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κ.Θ.Β.Ε. ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (τριτοβάθμια) βάσει του Π.Δ. 336/14/6/89. Οι σπουδές στα τμήματά της διαρκούν τρία (3) χρόνια και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η Σχολή είναι κρατική και η φοίτηση είναι δωρεάν. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή ανώτερης εκπαίδευσης στη Δραματική Τέχνη και η άρτια μόρφωση καλλιτεχνών και λειτουργών της Ελληνικής σκηνής.
 
Στη Σχολή διδάσκονται πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα, που αποβλέπουν σε μια ολοκληρωμένη θεατρική παιδεία: υποκριτική, αυτοσχεδιασμός, κίνηση, μουσική, ποιητικός λόγος, θεατρικό τραγούδι, χορός, αγωγή λόγου, δραματολογία, ιστορία της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, ιστορία της λογοτεχνίας, ενδυματολογία, σκηνογραφία μακιγιάζ, ξιφασκία, ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, ιστορία και πρακτική του κινηματογράφου κ.α.  Επίσης γίνονται σεμινάρια και διαλέξεις πάνω σε θέματα του Θεάτρου και της Τέχνης γενικότερα.
 
 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Κ.Θ.Β.Ε.
  1. Οι προκριματικές εξετάσεις γίνονται κάθε χρόνο στα τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες για κάθε χρονιά, αναρτώνται εδώ.
  2. Οι υποψήφιοι των προκριματικών εξετάσεων οφείλουν να παρουσιάσουν δυο (2) θεατρικά αποσπάσματα (μονολόγους) και ένα ποίημα της αρεσκείας τους.
  3. Τα αποτελέσματα των προκριματικών εξετάσεων ανακοινώνονται στο τέλος Ιουλίου.
  4. Οι υποψήφιοι των εισαγωγικών εξετάσεων εξετάζονται σε συγκεκριμένα θέματα, που ανακοινώνει η Σχολή την 1η Αυγούστου, και αφορούν στα μαθήματα της υποκριτικής, του αυτοσχεδιασμού, του θεατρικού τραγουδιού και της θεωρίας του θεάτρου.
  5. Οι εισαγωγικές εξετάσεις γίνονται το Σεπτέμβριο. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μετά το τέλος των εξετάσεων.
  6. Τα μαθήματα της Σχολής αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
  7. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προκριματικές εξετάσεις του Τμήματος Υποκριτικής της Σχολής δηλώνουν τη συμμετοχή τους στα τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου. Αναζητήστε τις ακριβείς ημερομηνίες για κάθε χρονιά, εδώ.
 

Ο υποψήφιος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25ο έτος της ηλικίας του.  
 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αλλιώς, χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα, επικυρωμένη από την Αρχή.
 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή κάτοχος απολυτηρίου άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφ’ όσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική σύμβαση.
 
Αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός πρέπει να γνωρίζει διαπιστωμένα άπταιστα την Ελληνική γλώσσα.
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αίτηση υποψηφιότητας για τις προκριματικές εξετάσεις του τμήματος Υποκριτικής είναι:
  • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες.
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 

Τελευταία ενημέρωση: 24/12/2015