Συντελεστές

Πατσαλίδης, Σάββας
Συντονιστής.

Κριτικός, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. - Φωτογραφία του Νώντα Στυλιανίδη από το Συμπόσιο 'Θέατρο και Διαφορετικότητα'.

Φωτογραφικό Υλικό

100408 7083 EUROPE THEATRE PRIZE COLLOQUIUM