Συντελεστές

Καραγιαννίδου, Λαμπρίνα
Οργάνωση Παραγωγής (Θέατρο Ακροπόλ)